Produkty

Długie maszyny

Na obszarach, gdzie wielkość wykopu początkowego nie jest istotna opracowano maszyny o większych rozmiarach. Wiertnice pozwalają na zastosowanie rury stalowej o długości do 18 m. Wiertnice ślimakowe BM 400LS, BM 400LSC, BM 600LS, BM600LSC i BM 800L umożliwiają ekonomiczne przewierty do 120 m długości i średnicy DM 1400.

Kompaktowe maszyny

Dla projektów śródmiejskich Bohrtec opracował zakres kompaktowych maszyn: 150D BM do bezwykopowej budowy przyłączy o średnicy do DN 250 oraz BM 400 do małych kolektorów do DN 400. BM 500 wykorzystywana jest do drobnych przyłączy od DN 300 do DN 800. Z kolei BM 150DT może pracować w kanałach DN 1200.

Maszyna
Średnica
zewnętrzna
Siła
pchania

Moment
obrotowy
Studnia
startowa
BM150DT
280 mm
250 kN
4000 Nm
kolektor
DN1200


BM150D
280 mm
156 kN
4000 Nm
DN1500


BM400
620 mm
1000 kN
12000 Nm
DN2000


BM400-T
620 mm
1000 kN
12000 Nm
kolektor
DN2000


BM500
1000 mm
1600 kN
24000 Nm
DN3200


BM400-LS
900 mm
1500 kN
20000 Nm
3,3×2,0 m
dla żerdzi
1 m
BM400-LSC
900 mm
2000 kN
28500 Nm
2,9×2,5 m /
DN3000
dla żerdzi
1 m
BM600-LS
1200 mm
2400 kN
30000 Nm
4,5×2,9 m
dla żerdzi
1 m
BM600-LSC
1280 mm
2500 kN
50000 Nm
3,3×2,9 m /
DN3600
dla żerdzi
1 m
BM800-L
1400 mm
3000 kN
50000 Nm
5,1×2,9 m
dla żerdzi
1 m
BM800-LS
1400 mm
3000 kN
90000 Nm
5,1×2,9 m
dla żerdzi
1 m