Przewiert pilotowy

Proces wiercenia odbywa się w kilku etapach. Pierwszym etapem jest przewiert pilotowy, który jest następnie rozwiercany specjalnym zestawem wiercącym. Pierwszy etap przewiertu jest podobny do tradycyjnych wierceń ślimakowych z tą jednak różnicą, iż przewiert pilotowy BOHRTEC wykonywany jest przy zastosowaniu podwójnej żerdzi pilotowej i w razie potrzeby używa się również grodzi zabezpieczającej napływ wód gruntowych.

Podwójne żerdzie pilotowe BOHRTEC są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ w 100% oddzielają ruch obrotowy wiertła od nacisku gruntu. Poprzez to zabezpieczają przewiert pilotowy przed zaciśnięciem i unieruchomieniem. Nacisk gruntu przejmują w 100% nieobracające się żerdzie zewnętrzne. Żerdzie zewnętrzne systemu Bohrtec przejmują też znaczną część siły pchania. Dla porównania „podwójne żerdzie” naszych konkurentów służą głównie do tłoczenie bentonitu w przestrzeni pomiędzy żerdziami. Często też żerdzie zewnętrzne obracają się wraz z żerdziami wewnętrznymi co zaprzecza całej idei. Przewiert pilotowy sterowany jest poprzez odpowiedni obrót żerdzi więc ich unieruchomienie powoduje brak możliwości wykonania przewiertu w ogóle.